23 december 2016

Artikel i SCIRA: LÄSNINGI det senaste numret av LÄSNING har jag en artikel publicerad: Processinriktad skrivundervisning - en väg till inkludering.

Tjernberg, C. (2016). Processinriktad skrivundervisning – en väg till inkludering. SCIRA: LÄSNING. Årgång 41 Nr 2 - 2016. Tidskrift utgiven av Swedish Council of International Reading Association.

External link
www.scira.nu