Länkar

www.liber.se
Liber Förlag

www.nok.se
Natur och Kultur

www.nok.se/Laromedel/Hogskola-Fortbildning/Forkskola/Lararutbildninglararfortbildning--Hogskolan/Framgangsrik-las--och-skrivundervisning/
Direktlänk till "Framgångsrik läs- och skrivundervisning", Natur & Kultur

www.nok.se/Laromedel/Hogskola-Fortbildning/Forkskola/Lararutbildninglararfortbildning--Hogskolan/Framgangsrik-las--och-skrivundervisning-STHL/
Direktlänk till Studiehandledning, "Framgångsrik läs- och skrivundervisning", Natur & Kultur

evaheimdahl.blogspot.com
Vän och forskarkollega

www.nok.se/laskonferensen
Läskonferensen

www.ur.se/Produkter/182939-Strategier-for-lasforstaelse-Introduktion
UR: Strategier för läsförståelse

www.skolledarna.se/Yrke-o-Karriar/Din-bokhylla/Boktips/Sa-kan-alla-fa-bra-undervisning/
Skolledarna angående "Framgångsrik läs- och skrivundervisning", Natur & Kultur

Skolvärlden.se
Ett repotage; Ny forskning – det utmärker en skicklig lärare (maj 2013).

pedagogstockholmblogg.se/tourahagnesten/2013/06/08/framgangsfaktorer-i-las-och-skrivlarande-2/
Pedagog Stockholmsblogg om "Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande" (juni 2013).

www.dyslexiforeningen.se/
Svenska dyslexiföreningen.

lrbloggar.se/forskarbloggen/2013/05/28/pa-sparet/
På spåret är Catharina Tjernberg i sin avhandling om läs- och skrivlärande; en praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken (maj 2013).

www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/undervisning/larande-avtryck-1.167301
"Lärande avtryck från forskarskola i läs- och skrivutveckling", Skolverket

Den Svenska Länkkatalogen


Artiklar

www.unt.se/asikt/debatt/med-forskare-i-skolan-3181537.aspx
"Med forskare i skolan" - Artikel i UNT (2014)

www.unt.se/debatt/lat-lararen-ta-plats-2808767.aspx
"Låt läraren ta plats" - Artikel i UNT (2014)

www.liu.se
Artikel publicerad i Venue, Linköpings Universitet: Läraren alltjämt den viktigaste framgångsfaktorn (2013)

www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2013/10/21/se-varje-enskild-elev
Debattartikel i Lärarnas Tidning (okt. 2013)

www.unt.se/inc/print/tidiga-prov-ger-inte-battre-skola-2254278-default.aspx
Artikel i UNT 2013


Intervjuer

www.skolporten.se/prenumerera/magasin-360/
"Alla lärare måste få lära"! Intervju i Skolportens forskningsmagasin

www.svensklararforeningen.se/viewNavMenu.do?menuID=10&showarticle=true&oid=750
Intervju i Svenskläraren (2013)

www.skolporten.se/forskning/intervju/framgangsrika-larare-lyfter-elevens-styrkor/
En intervju (juni 2013).

www.su.se/lararutbildningar/forskning/fem-fr%C3%A5gor-till-catharina-tjernberg-om-skickliga-l%C3%A4rare-1.153009
Intervju för lärarutbildningsportalen, Stockholms universitet (2013)