18 maj 2018

Writing Summer Institute 2018, Columbia University, New YorkI will participate Writing Summer Institute, Columbia University, New York, June, 2018 again.

 My interesting sections this year are:

  • Advanced AM Section Power Up Your Teaching of Nonfiction Writing: Lift the Quality of Writing Using Mentor Texts, Charts, and Other Tools – Amanda Hartman
  • Advanced PM Section Writing to Intensify Reading: From Entries to Literary Essays – Kristin Smith

23 april 2018

Processinriktad läs- och skrivundervisning - en väg till inkluderande verksamhetI augusti kommer en ny bok om läs- och skrivundervisning med mig som författare ut. Boken bygger på min forskning, mina studier vid Teachers College Reading and Writing Project, samt erfarenheter av att förankra detta förhållningssätt i svenska klassrum.

14 april 2018

Forskningscirkel om nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssättVilka strategier i undervisningen av nyanlända elever fungerar i praktiken? Hur upplever eleverna själva sitt lärande i en för dem ny, svensk skolvärld?

Detta är några av frågeställningarna som genomlysts i forskningscirkeln Nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt, ett samarbete mellan Uppsala universitet och FoSam:s åtta medlemskommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Sigtuna, Tierp, Uppsala och Östhammar.

Nu finns rapporten med tillhörande fortbildningsmaterial att läsa:
http://www.forumforsamverkan.uu.se

Forskningscirkel om nyanländas lärande - Forum för samverkan - Uppsala universitet

7 april 2018

ECER 2018


ECER 2018 taking place in Bolzano, Italy, 4 – 7 September 2018.

Title of our presentation:
Inclusion or Exclusion – Challenges of Navigating in Complex Classroom practic
(Tjernberg, Forsling & Roos, 2018)

Network: ‘10. Teacher Education Research’

ECER 2018 Bolzano
The European Conference on Educational Research
"Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?"
4 - 7 September 2018: European Conference on Educational Research

External link
www.conftool.com/ecer2018/

6 april 2018

ASLA 2018


Det nationella symposiet för ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, anordnas den 12–13 april 2018 av Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) samt Institutionen för språk, litteratur och interkultur vid Karlstads universitet.

Temat för konferensen är Classroom research and language/languaging.

Karin Forsling och jag kommer att presentera en studie inom SoL (Specialpedagogisk forskning om literacy) på konferensen:

Hur lärare löser literacyutmaningar i en komplex klassrumsmiljö
Tjernberg, C. & Forsling, K. (2018).
                                                              
Plenartalare är professor Hansun Zhang Waring, Teachers’ College, Columbia University, New York, professor Elizabeth Lanza, Centrum för flerspråkighet, Oslo universitet samt professor Christina Olin-Scheller, Institutionen för pedagogiska studier, Karlstads universitet.

18 mars 2018

Möten mellan lärare i varierande literacypraktikerEn studie av lärares utbyte av erfarenheter för att förebygga, identifiera och undanröja hinder.

Nu är datainsamlingen på de skolor som ingår i SoL-gruppens studie Möten mellan lärare i varierande literacypraktiker i gång. Syftet med detta mindre projekt är att i ett specialpedagogiskt perspektiv studera hur lärare för de tidiga skolåren förstår och talar om den kunskap de har om framgångsfaktorer i skriv- och läslärande för att förebygga, identifiera och undanröja hinder så att svårigheter inte uppstår.

28 februari 2018

Writing Summer Institute 2018, Columbia University, New York


Today I received the good news that I have been accepted to Writing Summer Institute, Columbia University, New York, June, 2018.

Columbia University anses ha en av världens främsta lärarutbildningar. Här läggs vikten vid att teori och praktik knyts ihop och medvetandegörs. Föreläsningar varvas med workshops där nyvunnen kunskap praktiseras under mentorlärares vägledande samtal och stöd. Min intention är att få en djupare förståelse för de processer som ligger bakom literacypraktiker där alla elever ges goda förutsättningar för delaktighet och lärande.

27 februari 2018

NERA 2018 – Boundaries, Breaches and Bridges

The University of Oslo will host the 46:th NERA congress on Educational Research in Mars 8–10 2018.

I will present at the conference:
External link
www.nera2018.uio.no

4 januari 2018

2018Det nya året har börjat och jag ser med förväntan fram emot intressanta forskningsprojekt, konferenser och uppdrag.

8 december 2017

Men NU skriver alla med glädje!

Lärares erfarenheter av skrivandets roll i unga elevers literacyutveckling
Tjernberg, C. & Forsling, K. (2017)
Karlstad University, Sweden


På NNMF 6 i Odense 30 november – 1 december presenterade Karin Forsling och jag vår studie inom SoL-projektet på Karlstads universitet.