7 oktober 2018

Gränsland, Åbo AkademiFortbildningsprojektet GRÄNSLAND utgår från att lärarens kvalitativt högtstående arbete med läs- och skrivprocesser inte är statiskt, utan ständigt i rörelse. Målet är att lärarnas kunskaper om aktuell läs- och skrivforskning uppdateras och utvecklas via kollegial handlingsreflektion. Deltagarna blir bättre på att stötta, beskriva och utvärdera elevers och studerandes allsidiga kompetens i modersmålsämnet samt på att hantera mångfalden i klassen.

Tillsammans med två forskare vid Karlstads universitet, Christina Olin-Scheller och Marie Tanner,  ingår jag i projektet Gränsland som extern forskare. Mitt bidrag är processinriktad läs-och skrivundervisning som en väg till att iscensätta inkluderande verksamheter. Jag tar utgångspunkt i det läs- och skrivprojekt som under decennier utvecklats inom ramen för The Teachers College Reading and Writing Project vid Colombia University i New York.

Gränsland – forma ditt fortbildningsprojekt om läs- och skrivprocesser på 2020-talet! | Åbo Akademi

30 september 2018

Lärcafé, Uppsala universitet 4 oktober 2018: Att undervisa särbegåvade elever


Den 4 oktober anordnar Forum för samverkan, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, ett Lärcafé på Uppsala universitet på ämnet särbegåvade elever. Det finns flera utmaningar med att undervisa särbegåvade elever, dels att upptäcka dem, dels att engagera, stimulera och stötta dem i deras lärande.

Lärcaféet inleds med en kort teoretisk anknytning utifrån begreppet inclusive education, för att sedan landa i det konkreta arbetet i klassrummet. Lärare med specialkunskap i ämnet kommer att finnas på plats för den som vill fortsätta samtalet efter presentationen. Även stödmaterial finns till hands.

25 augusti 2018

Att bygga broar mellan pedagogisk teori och skolans praxis


MANUS Nr 2, juni 2018
Sveriges Läromedelsförfattares Förbunds Tidskrift

I det senaste numret av MANUS skriver jag under rubriken: Att bygga broar mellan pedagogisk teori och skolans praxis.

11 augusti 2018

Utbildning med utgångspunkt i TCRWPUnder vecka 44 arrangerar Center för skolutveckling i Göteborg en tvådagarsutbildning för lärare med utgångspunkt i Teachers College Reading and Writing Project (TCRWP) och flerspråkighet. Amanda Hartman (Columbia University) och jag (Karlstad University) är inbjudna att föreläsa, vilket är mycket roligt.

19 juli 2018

Fokusskiften i skrivundervisning

Det har kommit en ny lärmodul, Tidig Skrivundervisning, där jag medverkar med en artikel. I denna del som avslutar modulen diskuteras hur läraren i en språkutvecklande undervisning kan skifta fokus mellan form, funktion och innehåll i olika texttyper.

15 juni 2018

Tidskriften Manus (SLFF)


I senaste numret av Manus skriver jag under rubriken "Att bygga broar mellan pedagogisk teori och skolans praxis".

Tjernberg, C. (2018) Att bygga broar mellan pedagogisk teori och skolans praxis. MANUS, Sveriges Läromedelsförfattarnas Förbund (SLFF), Nr 2, 2018.

11 juni 2018

EUROPEAN JOURNAL OF SPECIAL NEEDS EDUCATION – TOP DOWNLOAD 2017

”Again, your 2014 paper – Inclusion in practice: a matter of school culture - featured in the top ten down loads in 2017. Many congratulations!”
(Editor, EJSNE)

Eva and I are pleased that our article, Inclusion in practice: a matter of school culture (2014), was, once again, in the list of the top ten downloaded articles from the Journal’s website in 2017.

The article has ever since a couple of months back been ranked as the second most read article – with now almost 15.000 downloads – in European Journal of Special Needs Education at Taylor & Francis Online.

Tjernberg, C. & Heimdahl Mattson, E. (2014). Inclusion in practice: a matter of school culture. European Journal of Special Needs Education, 29(2), 247–256. DOI: 10.18261/issn.1891-5949.
www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08856257.2014.891336

18 maj 2018

Writing Summer Institute 2018, Columbia University, New YorkI will participate Writing Summer Institute, Columbia University, New York, June, 2018 again.

 My interesting sections this year are:

  • Advanced AM Section Power Up Your Teaching of Nonfiction Writing: Lift the Quality of Writing Using Mentor Texts, Charts, and Other Tools – Amanda Hartman
  • Advanced PM Section Writing to Intensify Reading: From Entries to Literary Essays – Kristin Smith