18 oktober 2019

Möten mellan lärare i varierande literacypraktiker


Vårt abstract: Möten mellan lärare i varierande Literacypraktiker är accepterat för presentation på the 4th Baltic Sea Conference on Literacy “Searching for a Common Language” taking place January 16th-21st 2020 in Tallinn, Estonia.

30 september 2019

Språk-, skriv- och läsutveckling ur ett inkluderande perspektiv

Tillsammans med Karin Forsling kommer jag att vara kursledare för två nya kurser på Karlstads universitet.

Vill du lära dig mer om hur du som lärare kan fördjupa dina kunskaper om att på vetenskaplig grund identifiera och utforma arbetssätt och arbetsmiljöer med målet att kunna stödja alla elevers språk-, skriv- och läsutveckling?

20 augusti 2019

Läsundervisningens grunder


Nu har Läsundervisningens grunder kommit ut i en 2:a uppdaterad upplaga. Jag bidrar med ett kapitel i antologin: Balanserad läsundervisning (Tjernberg, 2019).

31 juli 2019

Nordisk MODERSMÅLS DIDAKTISK KONFERENS I TRONDHEIM


Vi har fått vårt abstract antaget för presentation på NNMF7 i Trondheim 23-24 oktober 2019.

Att designa för skrivflyt och skrivkraft
Fokusgruppintervjuer med lärare som undervisar i förskoleklass och på lågstadiet
Forsling & Tjernberg (2019)

Extern länk: https://www.ntnu.no/nnmf7

22 juli 2019

Lärarförbundets forskarstipendium 2019


Jag har fått glädjen att mottaga Lärarförbundets forskarstipendium 2019, vilket innebär att jag får tillbringa ett par veckor på Fjällgården i Åre i höst för att skriva. Jag har fått stipendiet för att slutföra arbetet med en longitudinell, praktiknära studie där jag följt lärare och elevers arbete från förskoleklass till och med årskurs 9 (2007-2017). Fokus ligger på framgångsrik undervisning, och lärarens undervisningsstrategiers betydelse för elevens lärande.

14 juni 2019

Traditionell fotoutställning på Karlstads universitet


.


Den 13 juni avslutades läsåret på Institutionen för pedagogiska studier på Karlstads universitet med traditionell fotoutställning och institutionsmöte. Detta är ett återkommande trevligt inslag som avslutning på läsåret. Årets fotoutställning bjöd på ett rikt och varierande utbud där flera olika stilar och perspektiv var representerade. Det är så roligt och intressant att få ta del av kollegornas kreativitet och talang.

9 juni 2019

EUROPEAN JOURNAL OF SPECIAL NEEDS EDUCATION – TOP DOWNLOAD 2018


”Dear Catharina, I am pleased to inform you that your paper with Eva Heimdahl Mattson in EJSNE 29 (2) continues in our top 10 most frequently downloaded articles this year. Many congratulations!” (Editor, EJSNE)

We are pleased that our article, Inclusion in practice: a matter of school culture (2014), was, once again, in the list of the top ten downloaded articles from the Journal’s website in 2018.

3 juni 2019

Klassrumsforskning och språk(ande)


Nu är ASLA:S konferensvolym Klassrumsforskning och språk(ande): Rapport från ASLA-symposiet i Karlstad, 12-13 april, 2018 publicerad. Vi i SoL-gruppen (Specialpedagogisk forskning om Literacy) bidrar med en artikel: Lärares navigation i komplexa skriftspråkspraktiker.
”I det tolfte kapitlet redovisar Karin Forsling, Catharina Tjernberg och Carin Roos en studie som är baserad på fokusgruppssamtal med lärare om de literacypraktiker de hanterar vid fyra olika skolor. Analysen görs med hjälp av designorienterad teori, där de centrala begreppen är agentskap, intentioner, flexibilitet, och kollektiv aktivitet. Resultaten visar att lärarna i studien ser utvecklingsmöjligheter i olikhet och hur arbetsmetoderna får variera med utgångspunkt i elevernas pågående lärandeprocesser och behov. Denna flexibilitet beskrivs som lärarens transformationskompetens”
Extern länk: divaportalen

Referens
Forsling, K. Tjernberg, C. & Roos, C. (2019). Lärares navigation i komplexa skriftspråkspraktiker: Fokusgruppsamtal med med lärare i förskleklass – åk 3. I: B. Ljung Egeland, T. Roberts, E. Sandlund, & P. Sundqvist (red.) (2019). Klassrumsforskning och språk(ande): Rapport från ASLA-symposiet i Karlstad, 12-13 april, 2018. ASLA:s skriftserie; 27. Karlstad: Karlstads universitet.

13 maj 2019

"Vinsten blir trefaldig"

"Det komplexa samspelet mellan den pedagogiska forskningen, lärarens lärande och elevens lärande, är i ständig rörelse och behöver synliggöras. Reflekterande samtal i alla dess former ser jag därför som ett villkor i byggandet av bron mellan teori och praktik"
Idag publicerades ett blogg-inlägg av mig på ULF-Bloggen, Uppsala universitet. Läs hela inlägget här: ulfavtal.se/blogg/