11 augusti 2018

Utbildning med utgångspunkt i TCRWPUnder vecka 44 arrangerar Center för skolutveckling i Göteborg en tvådagarsutbildning för lärare med utgångspunkt i Teachers College Reading and Writing Project (TCRWP) och flerspråkighet. Amanda Hartman (Columbia University) och jag (Karlstad University) är inbjudna att föreläsa, vilket är mycket roligt.

19 juli 2018

Fokusskiften i skrivundervisning

Det har kommit en ny lärmodul, Tidig Skrivundervisning, där jag medverkar med en artikel. I denna del som avslutar modulen diskuteras hur läraren i en språkutvecklande undervisning kan skifta fokus mellan form, funktion och innehåll i olika texttyper.

15 juni 2018

Tidskriften Manus (SLFF)


I senaste numret av Manus skriver jag under rubriken "Att bygga broar mellan pedagogisk teori och skolans praxis".

Tjernberg, C. (2018) Att bygga broar mellan pedagogisk teori och skolans praxis. MANUS, Sveriges Läromedelsförfattarnas Förbund (SLFF), Nr 2, 2018.

11 juni 2018

EUROPEAN JOURNAL OF SPECIAL NEEDS EDUCATION – TOP DOWNLOAD 2017

”Again, your 2014 paper – Inclusion in practice: a matter of school culture - featured in the top ten down loads in 2017. Many congratulations!”
(Editor, EJSNE)

Eva and I are pleased that our article, Inclusion in practice: a matter of school culture (2014), was, once again, in the list of the top ten downloaded articles from the Journal’s website in 2017.

The article has ever since a couple of months back been ranked as the second most read article – with now almost 15.000 downloads – in European Journal of Special Needs Education at Taylor & Francis Online.

Tjernberg, C. & Heimdahl Mattson, E. (2014). Inclusion in practice: a matter of school culture. European Journal of Special Needs Education, 29(2), 247–256. DOI: 10.18261/issn.1891-5949.
www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08856257.2014.891336

18 maj 2018

Writing Summer Institute 2018, Columbia University, New YorkI will participate Writing Summer Institute, Columbia University, New York, June, 2018 again.

 My interesting sections this year are:

  • Advanced AM Section Power Up Your Teaching of Nonfiction Writing: Lift the Quality of Writing Using Mentor Texts, Charts, and Other Tools – Amanda Hartman
  • Advanced PM Section Writing to Intensify Reading: From Entries to Literary Essays – Kristin Smith

23 april 2018

Processinriktad läs- och skrivundervisning - en väg till inkluderande verksamhetI augusti kommer en ny bok om läs- och skrivundervisning med mig som författare ut. Boken bygger på min forskning, mina studier vid Teachers College Reading and Writing Project, samt erfarenheter av att förankra detta förhållningssätt i svenska klassrum.

14 april 2018

Forskningscirkel om nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssättVilka strategier i undervisningen av nyanlända elever fungerar i praktiken? Hur upplever eleverna själva sitt lärande i en för dem ny, svensk skolvärld?

Detta är några av frågeställningarna som genomlysts i forskningscirkeln Nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt, ett samarbete mellan Uppsala universitet och FoSam:s åtta medlemskommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Sigtuna, Tierp, Uppsala och Östhammar.

Nu finns rapporten med tillhörande fortbildningsmaterial att läsa:
http://www.forumforsamverkan.uu.se

Forskningscirkel om nyanländas lärande - Forum för samverkan - Uppsala universitet

7 april 2018

ECER 2018


ECER 2018 taking place in Bolzano, Italy, 4 – 7 September 2018.

Title of our presentation:
Inclusion or Exclusion – Challenges of Navigating in Complex Classroom practic
(Tjernberg, Forsling & Roos, 2018)

Network: ‘10. Teacher Education Research’

ECER 2018 Bolzano
The European Conference on Educational Research
"Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?"
4 - 7 September 2018: European Conference on Educational Research

External link
www.conftool.com/ecer2018/

6 april 2018

ASLA 2018


Det nationella symposiet för ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, anordnas den 12–13 april 2018 av Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) samt Institutionen för språk, litteratur och interkultur vid Karlstads universitet.

Temat för konferensen är Classroom research and language/languaging.

Karin Forsling och jag kommer att presentera en studie inom SoL (Specialpedagogisk forskning om literacy) på konferensen:

Hur lärare löser literacyutmaningar i en komplex klassrumsmiljö
Tjernberg, C. & Forsling, K. (2018).
                                                              
Plenartalare är professor Hansun Zhang Waring, Teachers’ College, Columbia University, New York, professor Elizabeth Lanza, Centrum för flerspråkighet, Oslo universitet samt professor Christina Olin-Scheller, Institutionen för pedagogiska studier, Karlstads universitet.