22 mars 2017

From methods and concepts to triple learning processes in school, teacher education and researchNordic studies in Education. Nr 1, 2017 (Volume 37)

Tjernberg C. & Heimdahl Mattson, E.  (2017). From methods and concepts to triple learning processes in school, teachers education and research. Nordic Studies in Education 01/2017  p 35-45. DOI: 10.18261/issn.1891-5949

ISSN Online: 1891-5949
ISSN Print: 1891-5914
DOI: 10.18261/issn.1891-5949
Utgiver: Universitetsforlaget

28 februari 2017

På gång 2017…Artikelskrivande 
För närvarande arbetar Eva Heimdahl Mattson och jag med slutdiskussionen i vår senaste vetenskapliga artikel på temat Inclusive instruction in teaching reading and writing.

13 februari 2017

ASLA 2018Det nationella symposiet för ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, anordnas den 12–13 april 2018 av Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) samt Institutionen för språk, litteratur och interkultur vid Karlstads universitet.

Temat är Classroom research and language/languaging.

Plenartalare är professor Hansun Zhang Waring, Teachers’ College, Columbia University, New York, professor Elizabeth Lanza, Centrum för flerspråkighet, Oslo universitet samt professor Christina Olin-Scheller, Institutionen för pedagogiska studier, Karlstads universitet.

23 januari 2017

NOFA 6 - Nordic conference on school subjects

I will hold a presentation at NOFA 6 on the subject of process-oriented reading and writing as a way towards inclusion.

Nofa the 6th biannual conference at University of Southern Denmark, Odense, 29th - 31st of May 2017.

External link 
www.sdu.dk/en/nofa6

10 januari 2017

Nordic Educational Research Association (NERA)
I will hold a presentation at NERA on the subject of process-oriented reading and writing as a way towards inclusion.

Nordic Educational Research Association (NERA), Aalborg University in Copenhagen, 23–25 March 2017. The theme of the conference: Learning and Education - material conditions and consequencec.

8 januari 2017

Nordiskt nätverk för forskning om läsning och skrivning

Symposium vid Högskolan Dalarna 30-31 januari 2017.
Tema: Vad är de stora utmaningarna för läs- och skrivforskningen just nu?

23 december 2016

Artikel i SCIRA: LÄSNINGI det senaste numret av LÄSNING har jag en artikel publicerad: Processinriktad skrivundervisning - en väg till inkludering.

Tjernberg, C. (2016). Processinriktad skrivundervisning – en väg till inkludering. SCIRA: LÄSNING. Årgång 41 Nr 2 - 2016. Tidskrift utgiven av Swedish Council of International Reading Association.

External link
www.scira.nu

10 december 2016

Summary of our proudest scientific achievements of 2016The article Inclusion in Practice: A Matter of School Culture (Tjernberg & Heimdahl Mattson, 2014) has ever since a couple of months back been ranked as the second most read article – with now almost 10.000 downloads – in European Journal of Special Needs Education at Taylor & Francis Online. Keep your eyes peeled for the follow-up article, which is currently in press and will be published in early 2017.

Tjernberg, C., & Heimdahl Mattson, E. (2014). Inclusion in practice: A matter of school culture. European Journal of Special Needs Education.

Tjernberg, C., & Heimdahl Mattson, E. (in press). From Methods and Concepts to Triple Learning Processes in School, Teacher Education and Research.

Throughout the year, I have presented my studies at the following conferences:

  • SMDI, Karlstad (SE), November 24–25. Theme: Text cultures.
  • The third Baltic Sea Conference on Reading, Åbo (FI), August 14–16. Theme: Making meaning – literacy in action.
  • ASLA, Uppsala (SE), April 21–22. Theme: Language and norm.
  • NFPF/NERA:s 44th Congress, Helsinki (FI), March 9–11. Theme: Social justice, equality and solidarity in education?


External link
www.tandfonline.com

30 november 2016

UR gästblogg: Processinriktad skrivundervisning"Tala och skriva är intimt sammankopplade och det är därför viktigt att arbeta interaktivt med dessa språkliga aktiviteter" (Tjernberg, 2016)

Catharina har bloggat på UR Lärlabbets gästblogg.

26 november 2016

UR Lärlabbet - Utveckla skrivandetTema: Läs- och skrivutveckling. "I Sverige är vi ganska bra på läs- och skrivinlärning. Men nästa steg, att utveckla skrivandet, tycker många lärare är svårare. Hur gör man det?"

UR Lärlabbet - Utveckla skrivandet. Söndag 16.30 i Kunskapskanalen

Extern länk (se avsnittet i sin helhet)
urskola.se/Produkter/196537-Larlabbet-Utveckla-skrivandet