26 november 2016

UR Lärlabbet - Utveckla skrivandetTema: Läs- och skrivutveckling. "I Sverige är vi ganska bra på läs- och skrivinlärning. Men nästa steg, att utveckla skrivandet, tycker många lärare är svårare. Hur gör man det?"

UR Lärlabbet - Utveckla skrivandet. Söndag 16.30 i Kunskapskanalen

Extern länk (se avsnittet i sin helhet)
urskola.se/Produkter/196537-Larlabbet-Utveckla-skrivandet