30 november 2016

UR gästblogg: Processinriktad skrivundervisning"Tala och skriva är intimt sammankopplade och det är därför viktigt att arbeta interaktivt med dessa språkliga aktiviteter" (Tjernberg, 2016)

Catharina har bloggat på UR Lärlabbets gästblogg.