6 december 2013

Läraren alltjämt den viktigaste framgångsfaktorn

Artikel publicerad i Venue, Linköpings Universitet: Läraren alltjämt den viktigaste framgångsfaktorn.
"Vi har mycket goda kunskaper om barns läs- och skrivutveckling och hur den kan relateras till språkliga, kognitiva och sociala faktorer. Kunskap finns även om varför en del barn har svårt att tillägna sig skriftspråket. Men trots 20 års forskning som tydligt visar riktningen förefaller den forskningsbaserade kunskapen inom läs- och skrivområdet inte göra några egentliga avtryck i skolpraktiken".
Läs hela artikeln här: www.liu.se
Fotnot: Venue är en nätbaserad tidskrift från Linköpings Universitet