22 november 2013

Pressmeddelande

Boken Framgångsrik läs- och skrivundervisning  en bro mellan teori och praktik är en populärvetenskaplig utgåva av Catharina Tjernbergs doktorsavhandling vid Stockholms universitet. Den vänder sig såväl till lärarutbildare och lärarstuderande som till lärare, skolledare, politiker och andra verksamma inom skolans sfär.
"Internationella jämförande studier visar att barn och ungdomars kunskap i läsning och läsförståelse sjunker. Samtidigt är forskningsrönen kring läsning ofta svårtillgängliga för lärare ute i skolverksamheten. Catharina Tjernbergs tillgängliga bok Framgångsrik läs- och skrivundervisning handlar om att lyckas med uppgiften att ge alla elever, även de som har stora läs- och skrivsvårigheter, en god läs- och skrivutveckling inom den vanliga klassens ram. För att synliggöra de teoretiska delarna av boken och knyta forskningen närmare verksamheten i skolan, innehåller boken många konkreta exempel hämtade från verkliga klassrumssituationer".
www.mynewsdesk.com/se/natur-kultur/pressreleases/framgaangsrikt-laes-och-skrivlaerande-i-klassrummet-929080