16 januari 2014

Program för Läskonferensen 2014

Chinateatern i Stockholm.
Nu är programmet för Natur & Kulturs Läskonferens 2014 klart. (Två presentationer av Catharina Tjernberg).

1) Framgångsrikt läs- och skrivlärande - vad säger forskningen?

Internationella jämförande studier visar att barns och ungdomars kunskap i läsning samt läsförståelse sjunker. Samtidigt är forskningsrönen kring läsning och skrivning ofta svårtillgängliga för lärare ute i skolverksamheten. Catharina Tjernberg ger en inblick i den senaste forskningen om läs- och skrivutveckling och svårigheterna med att göra forskningsresultaten tillgängliga och användbara för lärare i skolpraktiken.

2) Framgångsrikt läs- och skrivlärande i klassrummet

Hur lyckas man med uppgiften att ge alla elever, även de som har stora läs- och skrivsvårigheter, en god läs- och skrivutveckling inom den vanliga klassens ram? Catharina Tjernberg har studerat en framgångsrik skola och följt elever och lärare i skolår 1-5 under flera års tid. Här ger hon konkreta exempel på hur man kan arbeta, hämtade från verkliga klassrumssituationer.

För mer information:

www.laskonferensen.se