8 november 2013

Framgångsrika lärare väljer metod efter behov

Illustration: Helena Davidsson Neppelberg
"Dagens lärare bär på mycket kunskap om läs- och skrivutveckling, enligt forskaren Catharina Tjernberg. Men de vet inte alltid vad det är de gör som resulterar i en positiv utveckling hos eleverna".
Läs hela artikel från tidsskriften Alfa, Lärarnas nyheter: