28 oktober 2013

Fem frågor till Catharina om skickliga lärare

Stockholms universitet, lärarutbildningsportalen:
"Catharina Tjernbergs avhandling 'Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande: En praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken' är senaste kvartalets mest lästa avhandling på webbplatsen skolporten.se, som listar aktuella avhandlingar inom utbildningsvetenskap".
Läs hela intervjun; Fem frågor till Catharina om skickliga lärare:
www.su.se/lararutbildningar/forskning/fem-fr%C3%A5gor-till-catharina-tjernberg-om-skickliga-l%C3%A4rare-1.153009