27 oktober 2013

Aktuellt

Natur & Kultur: www.nok.se


Framgångsrik läs- och skrivundervisning
En bro mellan teori och praktik


Framgångsrik läs- och skrivundervisning handlar om att lyckas med uppgiften att ge alla elever en god läs- och skrivutveckling. Även elever som har stora läs- och skrivsvårigheter kan få stöd och hjälp inom den vanliga klassens ram.


Forskaren Catharina Tjernberg har studerat en framgångsrik skola och följt elever och lärare i skolår 1-5 under flera års tid. I boken beskriver hon det komplexa samspelet mellan elevens lärande, lärarens undervisning och hur läraren utvecklar sin egen yrkesskicklighet via kollegialt lärande och en gynnsam pedagogisk arbetsmiljö. Frågor som tas upp och besvaras är:

  • Hur lär lärare sig att undervisa?
  • Vilken specifik lärarkompetens behövs för att möta elevvariationen i en klass?
  • Hur arbetar lärare för att identifiera och stötta elevers läs- och skrivutveckling?
  • Hur kan lärare skapa en inkluderande lärmiljö?
  • Vilken skolmiljö stöttar och utvecklar pedagogisk reflektion?

Framgångsrik läs- och skrivundervisning vänder sig såväl till lärarutbildare och lärarstuderande som till lärare, skolledare, politiker och andra verksamma inom skolans sfär.