4 januari 2018

2018Det nya året har börjat och jag ser med förväntan fram emot intressanta forskningsprojekt, konferenser och uppdrag.


Specialpedagogisk forskning om Literacy

Forskargruppen SoL på Karlstads universitet består av forskare som är engagerade inom ämnet specialpedagogik och särskilt intresserade av att utforska undervisningsfrågor kring det tidiga läsandet och skrivandet i förskola och tidiga skolår.

Pågående forskning som jag är involverad i under 2018 är:

  • FLIT-projektet; Framgångsfaktorer i de tidiga skolårens literacypraktik - en studie av lärares erfarenheter av att förebygga, identifiera och undanröja hinder, uppföljning av SoL-projektet, vårterminen 2017 -
  • Möten mellan pedagoger i varierande literacypraktiker - en studie av lärares utbyte av erfarenheter för att förebygga, identifiera och undanröja hinder, vårterminen 2018 -

Vill du läsa mer om de avslutade och pågående projekt vi arbetar med kan du läsa här: https://www.kau.se/specialpedagogik/forskning/specialpedagogisk-forskning-om-literacy/projekt-inom-specialpedagogisk


Eva och jag glädjer oss åt att vår artikel Inclusion in practice: a matter of school culture fortsätter att väcka uppmärksamhet. Artikeln är sedan flera månader tillbaka rankad som den andra mest mest lästa artikeln  – with now almost 13.000 downloads – in European Journal of Special Needs Education at Taylor & Francis Online.Vår andra artikel publicerades i början av året i Nordic Studies in Education:

  • Tjernberg, C. & Heimdahl Mattson, E. (2017). From methods and concepts to triple learning processes in school, teacher education, and research. Nordic Studies in Education, 39 (1) p. 35-45.  DOI: 10.18261/issn.1891-5949
Vi arbetar nu vidare med vår forskning och har just färdigställt en vetenskaplig artikel inom forskningsområdet:

  • Tjernberg, C. & Heimdahl Mattson, E. Inclusive instruction in teaching reading and writing (submitted)

Ett annat intressant forskningsprojekt som jag arbetar med och avser slutföra under 2018 är en longitudinell, retrospektiv studie där jag följt en klass från förskoleklass till årskurs 9.

Under 2018 planerar jag att delta i tre intressanta forskningskonferenser:
  • Det nationella symposiet för ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, anordnas den 12–13 april 2018,  Karlstads universitet. The theme of the conference: Classroom research and language/languaging. Här kommer Karin Forsling och jag att presentera vår studie inom FLIT-projektet: Hur lärare löser literacyutmaningar i en komplex klassrumspraktik
  • NERA 2018 46th Congress. Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges.  Här kommer jag att presentera en studie som genomförts inom ramen för Forum för samverkan vid Uppsala universitet: A study by interview on how new arrivals learn Swedish, seen from the student perspective.
  • ECER 2018. Bolzano, Italien, 3-7 september. Conference Theme: Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research? Specialpedagogisk forskning om Literacy (SoL) presenterer pågående forskning.