20 augusti 2017

NNMF 6 – Odense 2017 

”Men nu skriver alla med glädje!”
Tjernberg, C. & Forsling, K. (2017)
Karlstad University, Sweden

 Photo by Pixivikin

The 6th Nordic Conference at the University of Southern Denmark, Odense, 30 nov.–1 dec. 2017. Students’ opportunities for getting access to and engage in Nordic L1 subjects

Keynotes
Mary Macken-Horarik, Senior Research Fellow, Learning Sciences Institute, Australian Catholic University
Ola Erstad, professor, Department of Education, University of Oslo
Conference theme…


Vi kommer att presentera ett paper inom SoL-projektet vid Karlstad University på NNMF 6 i Odense 30/11–1/12, 2017:
”Men nu skriver alla med glädje!”
Studiens syfte är att bidra med kunskaper inom området elevers tidiga skriftspråksutveckling ur ett multimodalt och specialpedagogiskt perspektiv. Vi vill belysa hur olika pedagoger beskriver hur de arbetar för att förebygga, identifiera och undanröja hinder i elevers skriv- och läslärande.
Resultaten visar tydligt på skrivandets betydelse för lärandet, och vikten av att använda många olika arbetssätt, verktyg och metoder i skriv- och läsundervisningen. Deltagarna ser utvecklingsmöjligheter i att arbeta multimodalt såväl när det gäller elevernas kollaborativa lärande, motivation och glädje som strukturer, förebilder och stöd för lärande. Det handlar om en väl balanserad undervisning där form, funktion och innehållet i undervisningen är i samspel – och att skapa förutsättningar för alla elevers delaktighet och lärande.Länk till SoL-projektet :
http://catharinatjernberg.blogspot.se/2017/05/skriv-och-lasprojektet-pa-karlstads.html
Läs mer om SoL-projektet - Skriv- och Läs-projektet på Karlstads universitet: www.kau.se
Länk till NNMF 6: www.sdu.dk