16 maj 2017

Skrivro i Kavala


I slutet av maj befinner jag mig på Svenska institutets gästhem för forskare och skriver på en kommande bok om processinriktad läs- och skrivundervisning.