6 maj 2017

SKRIV! LES! 2017


Konferensen Skriv! Les! - Nordisk forskningskonferens om skrivning, läsning, och literacy kommer att arrangeras för fjärde gången 9 - 11 maj 2017 i Trondheim. På konferensen presenteras Nordisk forskning om skrivning, läsning och literacy utifrån olika perspektiv.


Plenarföreläsare är: Judith Langer (University at Albany); Thorkild Hanghøj (Aalborg University); Joke Dewilde (University of Oslo) och Jesper Brem Holm (Aarhus Universitet).

Vi kommer att presentera en studie på konferensen, som har genomförts inom SoL-projektet vid Karlstads universitet: Tjernberg, C. & Forsling, K. (2017). Framgångsfaktorer i skriv- och läslärande i förskoleklass och lågstadium.

 Syftet med studien är att bidra med kunskaper inom området elevers tidiga skriftspråksutveckling ur ett multimodalt och specialpedagogiskt perspektiv. Vi vill belysa hur olika pedagoger beskriver hur de arbetar för att förebygga, identifiera och undanröja hinder i elevers skriv- och läslärande.