22 juli 2016

Svenska med Didaktisk inriktning – SMDI 12Konferenstema: Textkulturer. Karlstads universitet, 24–25 november 2016

Textkulturer
"Den tolfte konferensen i Svenska med Didaktisk inriktning har konferenstemat Textkulturer. Med konferenstemat Textkulturer vill vi uppmana till en bred belysning av de didaktiska frågor som väcks när det gäller undervisning och lärande om text och textbearbetning. Studiet av skolans textkulturer omfattar såväl undersökningar av de texter som behandlas och produceras i klassrummet som de normer och förväntningar som på olika sätt präglar skolans textarbete. Med begreppet textkulturer vill vi också öppna för en bred diskussion om texters olika former och funktioner i ett socialt, kulturellt och historiskt perspektiv."  (www5.kau.se/smdi)

Mitt abstract är antaget för presentation på SMDI 2016.  Titeln på min presentation: Processinriktat läs- och skrivlärande: en väg till inkludering?