1 februari 2016

ASLA, Uppsala 21–22 april 2016Tema: Språk och norm

Jag har fått mitt abstract med titeln Processinriktat läs- och skrivlärande. En väg till proximalt lärande? antaget för presentation på ASLA konferens i Uppsala i april.

I min presentation diskuterar jag hur man kan utveckla inkluderande skriftspråkspraktiker och hur hinder för deltagande och lärande kan undanröjas. Jag visar också hur inkluderande läs- och skrivundervisning gestaltar sig i en framgångsrik, pedagogisk verksamhet.

För anmälan: www.nordiska.uu.se/konferens/asla-2016/anmalan/