21 december 2015

NFPF/NERA:s 44:th Congress 9–11 mars 2016. Helsinki, Finland.

Tema: Social Justice, Equality and Solidarity in Education?
Jag har nu fått ett abstract antaget för presentation vid kongressen NFPF/NERA i Helsingfors 9–11 mars 2016. Mitt paper med titeln Processinriktat läs- och skrivlärande. En inkluderande verksamhet är antaget för nätverket Literacy Research Network. I presentationen uppmärksammas samspelet mellan teori och praktik i pedagogisk verksamhet med fokus på språk-, läs- och skrivlärande. En forskningsfråga som är av primärt intresse är hur man kan utveckla inkluderande skriftspråkspraktiker och undanröja hinder för delaktighet och lärande.