29 augusti 2014

Eve Malmquists pris för läsforskning


"Catharina Tjernberg tilldelas Eve Malmquists pris för läsforskning för sina studier angående skicklig läs- och skrivundervisning"


Eve Malmquist pris föräras forskare som bidragit till kunskap om och förståelse av läs- och skrivprocesserna eller hur läs- och skrivförmågan skall kunna utvecklas hos barn. Det är Swedish Council of International Reading Association (SCIRA) som delar ut priset. Det kommer det här året att ske i samband med att SCIRA firar sitt 50-årsjubileum i Linköping lördagen den 11 oktober 2014.
Eve Malmquist var professor vid Linköpings universitet i många år och välkänd både i Sverige och utomlands inom läsforskning och som författare av läsläror och handböcker i läs- och skrivundervisning. Han tog initiativ till bildandet av Swedish Council of International Reading Association (SCIRA) 1964, vistades som gästprofessor vid flera amerikanska universitet och utförde internationella uppdrag inom utbildningsområdet för både UNESCO och Rotary.