25 augusti 2014

1001 views!

Det är med glädje vi konstaterar att vår artikel Inclusion in Practice: a Matter of School Culture, publicerad 26 mars 2014, idag har överskridit 1000 views.


Inclusion in Practice: a Matter of School Culture
Catharina Tjernberg & Eva Heimdahl Mattson (2014)

European Journal of Special Needs Education
Volume 29, Issue 2, pages 247-256
Publicerad på Taylor & Francis Online. 
Tillgänglig på: www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08856257.2014.891336.