26 mars 2014

Skolportens ForskningsmagasinIntervjun med mig i Skolportens Forskningsmagasin finns att läsa på Skolporten.

"Vi måste ge lärare möjlighet att lära"


En skicklig lärare är den viktigaste faktorn för eleverna, menar Catharina Tjernberg. I sin avhandling sätter hon ord på vad de framgångsrika lärarna gör i klassrummet och vad det är som fungerar i läs- och skrivundervisningen.
– Vi måste skapa tid för det reflekterande samtalet där man kopplar forskningen till undervisningen – då kommer det att börja hända saker!
www.skolporten.se/