14 september 2013

Intervju i Svenskläraren

Läraren är den viktigaste framgångsfaktorn


"Intervju med Catharina Tjernberg vars forskning visar att en skicklig lärare som kan omsätta pedagogisk teori i sin undervisning är den viktigaste framgångsfaktorn för läs- och skrivlärande i grundskolan".

Artikeln finns i sin helhet att läsa här:
http://www.svensklararforeningen.se/viewNavMenu.do?menuID=10&showarticle=true&oid=750