10 september 2013

Forum för skolan

Den 17 september presenterar jag min avhandling vid en öppen föreläsning Campus Engelska parken i Uppsala kl. 16.00-18.00.

Anmälan som är kostnadsfri kan göras till susanne.walden@etnologi.uu.se 


I föreläsningen kommer jag att ta upp utmärkande drag i framgångsrik läs- och skrivpedagogik och vad som karateriserar framgångsrika skolor. Jag kommer också att diskutera samspelet mellan teori och praktik i pedagogisk forskning, samt lärares eget professionella och kontextuella lärande. Mentorskapkollegialt samarbete och det reflekterande samtalet framstår som viktiga komponenter i framgångsrik läs- och skrivpedagogik.