25 juli 2013

Kommande bok

Framgångsrik läs- och skrivundervisning: En bro mellan teori och praktik.

En populärvetenskplig utgåva av min doktorsavhandling som kommer att ges ut av Natur och Kultur 2013-2014.