24 juni 2013

Framgångsrika lärare lyfter elevens styrkor

Skolporten  har publicerat en intervju med mig angående min doktorsavhandling som finns att läsa härhttp://www.skolporten.se/forskning/intervju/framgangsrika-larare-lyfter-elevens-styrkor/