11 augusti 2018

Utbildning med utgångspunkt i TCRWPUnder vecka 44 arrangerar Center för skolutveckling i Göteborg en tvådagarsutbildning för lärare med utgångspunkt i Teachers College Reading and Writing Project (TCRWP) och flerspråkighet. Amanda Hartman (Columbia University) och jag (Karlstad University) är inbjudna att föreläsa, vilket är mycket roligt.


Amanda Hartman är biträdande direktör på Teachers College Reading and Writing Projekt, Columbia University, New York. Främst ansvarar hon för projekt kring läsning och skrivning i de yngre skolåldrarna. Hon är medförfattare till flera böcker om läs- och skrivutveckling och föreläser över hela världen.

Catharina Tjernberg är filosofie doktor och universitetslektor i specialpedagogik, lektor i läs- och skrivutveckling, legitimerad lärare, specialpedagog, speciallärare, språkpedagog och läromedelsförfattare vid Karlstads universitet. Hon kommer med en ny bok om läs- och skrivundervisning i augusti.

Amanda har varit min mentorlärare sedan jag för första gången deltog i TCRWP  vid Colombia University 2011. Vi har hållit kontakten genom åren och detta blir andra gången vi får möjlighet att träffas i Sverige också.

Externa länkar
Inbjudan (PDF)