15 juni 2018

Tidskriften Manus (SLFF)


I senaste numret av Manus skriver jag under rubriken "Att bygga broar mellan pedagogisk teori och skolans praxis".

Tjernberg, C. (2018) Att bygga broar mellan pedagogisk teori och skolans praxis. MANUS, Sveriges Läromedelsförfattarnas Förbund (SLFF), Nr 2, 2018.