28 februari 2018

Writing Summer Institute 2018, Columbia University, New York


Today I received the good news that I have been accepted to Writing Summer Institute, Columbia University, New York, June, 2018.

Columbia University anses ha en av världens främsta lärarutbildningar. Här läggs vikten vid att teori och praktik knyts ihop och medvetandegörs. Föreläsningar varvas med workshops där nyvunnen kunskap praktiseras under mentorlärares vägledande samtal och stöd. Min intention är att få en djupare förståelse för de processer som ligger bakom literacypraktiker där alla elever ges goda förutsättningar för delaktighet och lärande.