19 oktober 2015

Artikel i SCIRA LäsningFramgångsrik läs- och skrivundervisning – en bro mellan teori och praktik

I min artikel i det senaste numret av LÄSNING lyfter jag fram begreppet  "teacher as researcher" och uppmärksammar vikten av lärarens medvetenhet om sin egen undervisning, och elevernas tillit till sin egen förmåga.

"Det komplexa samspelet mellan elevens lärande, lärarens lärande och den pedagogiska gestaltningen är i ständig rörelse och behöver synliggöras. Reflekterande samtal i alla dess former blir därmed ett villkor i byggandet av bron mellan teori och praktik" (Tjernberg, 2015,  s. 11)

Tjernberg, C. (2015). Framgångsrik läs- och skrivundervisning – en bro mellan teori och praktik. Artikel i Läsning SCIRA, Årgång 40, Nr 2 - 2015.