22 maj 2015

Intervju på Lärarnas Nyheter

"Strukturen leder eleven framåt"

När eleverna engageras i sitt eget lärande utvecklas deras skrivande. Just därför är processinriktad skrivundervisning så effektiv, menar forskaren Catharina Tjernberg

En intervju med mig finns publicerad på Lärnarnas Nyheter. Läs hela intervjun här: www.lararnasnyheter.se/alfa/2015/05/18/strukturen-leder-eleven-framat