15 februari 2015

Skriv! Les! Nordisk Forskningskonferens

Inkludering i praktiken - en fråga om skolkultur är titeln på det abstract som jag tillsammans med Eva Heimdahl Mattson fått antaget till Skriv! Les! Nordisk Forskningskonferens om läsning, skrivning och literacy 18-20 maj 2015 i Stavanger. 
Studien fokuserar på kopplingen mellan teori och praktik i en verksamhet där målet är att i en inkluderande gemenskap, didaktiskt tillgodose den totala variationen av elever i fråga om läs- och skrivlärande.


Länk till konferensen: