23 november 2014

Kommande bok om processinriktad skrivundervisning


"Att flytta uppmärksamheten bakåt och framåt mellan läsande och skrivande, talande och skrivande, tänkande och skrivande"
/Lucy Calkins

Jag skriver nu på ett manus om processinriktad skrivundervisning där jag utgår från det förhållningssätt till skrivundervisning som utvecklats inom ramarna för Teachers College Reading and Writing Project (TCRWP) vid Columbia University i New York. Medverkar i boken gör lärare som gått skrivarkurs vid Teachers College och nu praktiserar detta i sina klassrum. 

I boken kommer jag att visa hur lärare konkret och insiktsfullt använder aktuell forskning om skrivprocesser för att utveckla eleverna till medvetna skribenter. Boken som rör sig från teori till praktik tar upp undervisningsmoment som exempelvis hur ett skrivområde introduceras och struktureras, hur läraren modellerar genom att tänka högt och visa i handling, och hur eleverna gör skrivstrategierna till sina egna genom att arbeta på det representativa stadiet. Det vägledande samtalet är centralt i den processinriktade skrivundervisningen. 
Boken kommer ut våren 2015. Den ger insikt i ett förhållningssätt till skrivundervisning.