17 juli 2015

Artikel på Skolverket.se: "Tidiga insatser viktiga mot läs- och skrivsvårigheter"

"Om en elev riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter är en 'vänta och se-attityd' kontraproduktiv och ett tecken på att samspelet mellan elev och skolundervisning inte fungerar tillfredsställande."

FORSKNING OM SKOLAN


En artikel finns publicerad på Skolverkets hemsida med anknytning till min avhandling ”Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande”.


Läs artikeln här: www.skolverket.se