29 maj 2014

Teachers College Reading and Writing ProjectTCRWP vilar på Lucy Calkins forskning om processinriktad läs- och skrivundervisning. Lucy Calkins är professor, läromedelsförfattare, lärarutbildare och lärare. Hon är verksam vid Columbia University i New York. Under snart trettio år har lärare och forskare tillsammans  utvecklat teorier kring läsande och skrivande som är grundade i skolpraktiken.

Grundtanken i TCRWP är att varje elev ska utveckla självkänsla i sitt skrivande. Detta sker genom att utveckla strategier för skrivande som gör det lättare att lyckas med det egna skrivandet. Det vägledande samtalet är grundläggande i undervisningen.

Lärarna som undervisar vid TCRWP är kunniga och entusiastiska och har ett brinnande intresse för skrivundervisning. Kurserna är upplagda så att föreläsningar varvas med praktiskt arbete i mindre grupper. Genom att praktisera och reflektera tillsammans över undervisningssituationer kopplas teori och praktik samman.


I sommar återvänder jag till Columbia University för att fördjupa mina kunskaper.