21 februari 2014

Forskning om skickliga lärare mest läst


"Skolportens intervju med Catharina Tjernberg om hennes avhandling Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande. En praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken var den mest lästa forskarintervjun på Skolportens webb under år 2013. Över 5 200 personer har gått in och läst artikeln."

I samband med detta så finns ett reportage i senaste numret av tidskriften Skolporten."Vad gör de framgångsrika lärarna? Catharina Tjernberg har observerat och samtalat med lärare för att hitta nycklarna till framgång. Det som gör skillnad är hur mycket lärarna tror på sina elevers förmåga och lyfter fram deras styrkor.
-Jag upptäckte hur mycket tyst kunskap det fanns bland lärare. Den ville jag synliggöra, säger Catharina Tjernberg" (Skolporten, Nr 1 2014).